Wijzijnabcd.nl, hét kennisplatform voor abcd communitybuilders

Inloggen of inschrijven

MAAKPLAATS-INFO (3), Popeldag 1 juni 2018: Scholen als magtige motor voor meer gemeenschapskracht in de buurtScholen als magtige motor voor meer gemeenschapskracht in de buurt 
 (14.30-16.00 uur)
 
Scholen zijn een van de belangrijkste assets/schatten van een buurtgemeenschap. Hier wordt geleerd, gelachen, gehuild en getroost. Hier worden vriendschappen gesloten, ontstaan eerste verliefdheden en ervaren kinderen wat je allemaal kunt bereiken als je het samen doet en als je gezien wordt in wie je bent en wat je kunt. Hier ontmoeten ouders en andere buurtbewoners elkaar, vieren samen feest, lossen samen met kinderen en schoolmedewerkers problemen op. En omgekeerd: de school kan niet zonder de gemeenschap. Want het is meer dan waar: it takes a village to raise a child. School is daarom geen instituut maar een gemeenschap van mensen die met elkaar de school maken.

 Een mooi ideaal, maar… is dat ook allemaal zo in de praktijk? Maak je de school samen ? Is jouw school echt onderdeel van het buurtleven? Is wijkgericht werken meer dan samenwerking tussen school en professionals of school en maatschappelijke organisaties? Heb je zicht op de community builders in jouw school en in de rest van de buurt? Ben je trots op de partnerschappen tussen ouders en schoolmedewerkers? Zijn leerlingen bij besprekingen aanwezig die over hen gaan en bepalen ze mede het reilen en zeilen in de school, bijv. het Bredeschool-programma? Trekken buurtbewoners en leden uit het schoolteam samen op, niet alleen bij problemen, maar bij leed én lief?

 In deze MAAKPLAATS maken we op basis van praktijkvoorbeelden de ideale school die volop onderdeel van een buurtgemeenschap is. En we gaan op zoek naar een manier van wijkgericht werken, waar de waarden van ABCD (Asset Based Community Development) centraal staan.

Wil je meedoen – als ouder, schoolmedewerker, -directeur of -bestuurder of als buurtbewoner of buurtwerker - en heb je alvast vragen of een praktijkvoorbeeld hoe jouw school  werk maakt van community building? Mail die dan naar Birgit Oelkers, oelkers@planenaanpak.nl of bel: 06-21224567

Op de ABCD-Popeldag zijn er 10 Maakplaatsen: 5 in de ochtend en 5 in de middag. Je kunt je ter plekke voor twee daarvan opgeven. Deze Maakplaats is er één van. Meer informatie over de andere Maakplaatsen vind je de komende dagen op deze site. www.wijzijnabcd.nl