Communitybuilder


Bij ABCD is een belangrijke rol weggelegd voor community builders.
Als community builder ken je de buurt en de gemeenschappen goed en heb je veel contacten en relaties in de buurt. En zo niet dan ben je druk mee om die op te bouwen. Je werkt van binnenuit, zonder eigen agenda, in dienst van de gemeenschap. Je sluit aan bij wat er al is en is samen met bewoners bezig om de vermogens van bewoners en buurt zichtbaar te maken voor de gemeenschap zelf en ze te benutten. Niet als project, maar als dagelijkse activiteit. Ook ben je er continu mee bezig om linken te leggen binnen de gemeenschap en om mensen en groepen met elkaar te verbinden.

Je focus ligt niet op individuele ondersteuning maar op de collectieve kracht en ondersteuningsmogelijkheden van het grotere geheel. Je speurt verbinders in de gemeenschap/de buurt op, ondersteunt hen waar nodig, brengt hen met elkaar in contact, vraagt altijd ‘met wie moet ik nog meer praten?’. Je linkt deze verbinders en mensen met goede ideeën aan elkaar. Moedigt hen aan om te bedenken wie ze zelf kennen die hen verder kan helpen en wat hun buurt/gemeenschap in huis heeft. Je verzamelt en verspreidt verhalen van andere actieve buurtbewoners of vraagt hen dat actief met anderen te delen. Je vindt manieren om mensen makkelijk in contact met elkaar brengen waardoor ze op natuurlijke manieren met elkaar in gesprek komen en hun verhalen uitwisselen. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet en je werkt volgens de ABCD principes.

ABCD leer je door ermee aan de slag te gaan. Als je zelf niet actief bent in je buurt of op een andere manier ervaren hebt wat het betekent om in een gemeenschap actief te zijn, kun je andere gemeenschappen niet met ABCD ondersteunen. Organisaties die een community builder financieren moeten accepteren dat hij/zij geen vooruitgeschoven post kan zijn van hun eigen organisatie of agenda, maar altijd in dienst van de buurt/de gemeenschap werkt.

Deze video ‘Making every contact count’ legt de rol van een community builder en de rol van community connectors heel mooi uit.