Asset Mapping


Centraal bij ABCD staat ‘asset-mapping’: in beeld brengen wat er in een buurt/een gemeenschap aanwezig is aan vermogens in de brede zin van het woord. Doel van asset-mapping is om een gemeenschap of buurt bewuster te maken van haar eigen vermogens én om onderlinge relaties en contacten te versterken. Asset-mapping staat dus nooit op zichzelf, is geen informatieverzameling en geen 'spreadsheet' exercitie en het gaat verder dan het maken van een sociale kaart of met een bakfiets de wijk in gaan als professional en de ‘behoeften van een buurt ophalen’. Het is altijd gekoppeld aan actie, aan het tot leven brengen van de gevonden vermogens binnen de gemeenschap/de buurt.

Asset-mapping kan niet vóór bewoners gedaan worden, maar alleen samen of helemaal door bewoners. Een belangrijke vraag die bij asset-mapping hoort is hoe de gemeenschap al die vermogens kan inzetten voor de dingen die volgens de gemeenschap meer aandacht nodig hebben.