Principes


Als je werkt met ABCD dan werk je volgens deze principes:

Focus op passie en talenten, niet op tekortkomingen
Bij ABCD staat het opbouwen van relaties centraal, het bouwen aan sterke gemeenschappen die open staan voor iedereen. Niet het werken aan problemen, niet het meedoen aan (hulpverlenings)programma’s of het uitvoeren van buurtagenda’s en -visies van instanties en overheden.

Maak het onzichtbare zichtbaar
In elke buurt is er overvloed: verborgen krachten, talenten, vermogens, bronnen. ABCD gaat vooral om het zichtbaar maken van deze overvloed en het benutten ervan voor de gemeenschap. In plaats van om het toevoegen van iets nieuws of om het inroepen en organiseren van externe hulp en programma’s als een eerste reflex.

Doe nooit iets wat de gemeenschap zelf kan doen

Bewoners en hun gemeenschappen zijn altijd leidend

Iedereen kan en heeft iets

Alles is er al, je hoeft het alleen nog te verbinden

Een gemeenschap bouw je met het vertellen van verhalen
Storytelling
 is de basis voor de identiteit van communities, voor het verbinden, het leren, voor het organiseren van nieuwe praktijken, voor het verder brengen van ervaringen.

Iedereen is welkom
Iedereen kan iets bijdragen, ABCD werkt niet met tegenstellingen tussen kwetsbaar en krachtig. ABCD staat wel voor open en inclusieve gemeenschappen, er is altijd aandacht voor bewoners aan de rand. Dat kunnen mensen zijn die door instanties gelabeld zijn als problematische of kwetsbare bewoners. Dat kunnen ook mensen zijn die om bepaalde redenen – bewust of onbewust - uitgesloten worden door gemeenschappen.

Why do you have a meeting when you can have a party?
Wie wil er nou vergaderen? Bedenk iets anders, houd het luchtig, maak plezier met elkaar, bedenk dingen waardoor mensen het leuk vinden om mee te doen, om erbij te zijn.