ABCD


Asset Based Community Development (ABCD) gaat over gemeenschapsvorming in buurten. Doel is zoveel mogelijk zelfsturing van lokale gemeenschappen, want ABCD gaat ervan uit dat gemeenschappen/buurten in staat zijn om de meeste problemen en vragen zelf op te lossen waarmee ze geconfronteerd worden. Tenminste als ze de kans krijgen om hun vermogens te optimaal te benutten, daarvoor de ruimte krijgen en niet in de weg worden gezeten door ambities en programma’s van instanties en er waar nodig ondersteuning bij krijgen.