Focus on strong, not wrong


Dat is één en misschien wel de belangrijkste waarde van de ABCD-aanpak. Bij ABCD ga je altijd op zoek naar de kracht en de vermogens van mensen in een lokale gemeenschap. Het is dus geen probleemgerichte aanpak, het gaat niet om het labelen van mensen als kwetsbaar of krachtig. En ABCD gaat niet uit van individuele cliënten, consumenten, klanten. Het gaat erom wat mensen zelf kunnen, niet alleen individueel, maar wat zij als gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen, als oplossingen en verbeteringen niet extern worden gezocht, maar in de gemeenschap zelf. De worm story van John McKnight vat die shift in 150 woorden samen: 

The Worm Story of John McKnight “I love to go to the West of Ireland to the little villages. Last year we rented a little house there with a lake nearby. I love fish and wanted to go fishing, but I didn’t have any bait, so I went to a little store in the village and asked the gentleman there: ‘Do you have any bait?’ He asked: ‘What do you mean by ‘bait’?’ ‘Well’, I said, ‘like worms.’ He couldn’t believe it. He said: ‘On your way to my store, did you see those three big white stones? I think if you go out there and turn one of these stones around, you’ll find a lot of worms.’ This is the great, great lesson of my own: ‘All around you there is everything you are looking for’. Which is hard to see if you think the way to have a good life is to buy it. So that’s why, being a consumer, you never see what’s there.“