Wijzijnabcd.nl, hét kennisplatform voor abcd communitybuilders

Inloggen of inschrijven

MAAKPLAATS-INFO (2), Popeldag 1 juni 2018: De Magt van Haakjes en RelatiesDe Magt van Haakjes en Relaties, 14.30-16.00 uur
Hoe maak je een buurtkaart van Haakjes, Relaties, Vriendschappen en Onverwachte gebeurtenissen en Ontmoetingen? En wat doe je er vervolgens mee?


Buurt- en gemeenschapskracht zichtbaar maken gaat verder dan alleen activiteiten in beeldbrengen. Als community builder ben je erop uit dat er meer relaties en vriendschappen inde buurt ontstaan en maak je ook zichtbaar wat normaal gesproken onzichtbaaris. Bijvoorbeeld of er door community building-activiteiten meer bewonerselkaar na een tijdje bij naam kennen, welke mensen elkaar beter hebben leren kennenen samen optrekken, of er nieuwe vriendschappen en relaties in de buurt zijnontstaan, voor wie persoonlijk iets veranderd is.  Maar ook welke ‘haakjes’ ontstaan zijn dieonverwacht tot nieuwe gebeurtenissen, relaties en initiatieven hebben geleid.

Als je dat samen met bewoners in een buurtkaart inzichtelijk maakt, ontstaat ereen heel andere kijk op de buurt en de gemeenschaap. Én heb je meteen jeverhaal klaar voor de verantwoording richting subsidiegevers.

Houriya Harrane van VersaWelzijn verteltin deze Maakplaats het verhaal van haar buurtkaart die ontstaan is na eenSyrische middag in een Hilversumse buurt. En natuurlijk gaan jullie ook een eigenhaakjes- en relatiekaart maken. Daarvoor krijgen jullie  ook een voorbeeld van een Engelse  buurtkaart mee van community builder Philip Boost/Barnwood Trust,Gloucestershire.