Over Sabrina

Wat voor werk doe je?

Ik werk bij de gemeente Nieuwegein als programmaleider EigenWijks Nieuwegein. Dit programma kent 3 lijnen: versterken van buurtkracht, bevorderen van positieve gezondheid en overheidsparticipatie.

Wat doe je in je vrije tijd?

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij een weideopvang voor verwaarloosde en mishandelde dieren, met name paarden. Heerlijk om mee te mogen bouwen aan de droom van een jonge vrouw die dit als bewonersinitiatief heeft opgezet. En natuurlijk het omgaan en rijden op paarden.

Wat wil je nog meer vertellen?

Ik geloof dat ieder mens iets te bieden heeft aan zichzelf en een ander. Soms duidelijk zichtbaar, soms wat verstopt. Met de ABCD methode kun je de krachten en talenten van mensen en buurten naar boven halen. Fantastisch dat ik hier mijn werk van het kunnen maken.

Wat vind je het leukste aan je buurt?

Mijn wijk is ruim opgezet, relatief jong met veel groen en water. Heerlijk om in thuis te komen na een dag werken.