Over deze site


Ondanks onze moderne technologie en welvaart is er meer eenzaamheid en staat leefbaarheid onder druk. Kosten van gezondheidszorg en ondersteuning blijven stijgen. De energietransitie heeft uitdagingen voor ons allemaal.

Veel overvloed in de buurt, maar lastig te benutten
Gelukkig is er veel overvloed en potentieel vlakbij in de buurt, maar het is een hele uitdaging om dit met elkaar te delen en benutten. Het is lastig voor inwoners, gemeente en organisaties om hierin elkaar te vinden en goed samen te werken.

Actieve betrokken buurten
Wij willen graag een leuke en betrokken buurt waar mensen elkaar makkelijker vinden, meer dingen samen doen en beter elkaars kwaliteiten benutten. Waar initiatieven zijn, mensen elkaar ontmoeten en betekenisvolle relaties hebben. Zo voorkomen we eenzaamheid, ‘zorg’ en de kosten daarvan. 

We gebruiken de aanpak van mijnbuurtje.nl
Om dit te bereiken is het nodig dat mensen en organisaties elkaar beter vinden, samenwerken en er meer verbindingen ontstaan. Hiertoe gebruiken we de wetenschappelijk getoetste aanpak van mijnbuurtje.nl. Deze gaat uit van de leefwereld van inwoners, van wat al aanwezig is en wat mensen kunnen brengen, niet van wat er mist en van problemen. Het groeien in communicatie en samenwerking tussen inwoners, professionals en gemeente staat hierin centraal.

Buurtverbinders
Samen met enkele ambtenaren en sociale professionals trainde mijnbuurtje.nl ons als team actieve buurtverbinders. Wij maken alle mooie dingen in de buurt zichtbaar, verbinden inwoners en organisaties met elkaar en zorgen voor een aantrekkelijk online platform waar alles te vinden is. Mijnbuurtje.nl coacht ons bij wat we willen bereiken en bij de inrichting en groei van ons digitale platform.

Online platform
Op dit online platform vinden inwoners, organisaties, gemeente en bedrijven elkaar op een ongedwongen manier. Zo weten ze wat er speelt, praten mee over hun buurt en vinden gemakkelijk voorzieningen. Voor de gemeente is het een hele fijne manier om hier de communicatie en samenwerking met inwoners te doen. Dit helpt ze bij de grote opgaven die ze nu hebben: de nieuwe omgevingswet, energietransitie, verminderen eenzaamheid en armoede, gebiedsagenda's. Een goede samenwerking en communicatiekanaal met inwoners is hierbij essentieel.

Meer weten over deze aanpak? Kijk op www.mijnbuurtje.nl voor meer informatie.