Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtwerk is actief in de regio Zuid-Holland op het gebied van community building, ouderenwerk, jeugd- en jongerenwerk. We zijn gevormd in het Rotterdamse door samenwerking en het continu bundelen van krachten.

Buurtwerk draagt bij aan (veer)krachtige buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan kansen en mogelijkheden in de eigen omgeving. We inspireren en bevragen bewoners naar hun talenten en verbinden deze met de krachten uit de omgeving. Dat is lokaal maatwerk. Samen met professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten werken we aan onze missie.
o Bevorderen welzijn van bewoners
o (Veer)krachtige buurten
o Kansrijk opgroeien en betrokken actieve burgers

Met ruim 100 professionals werken we op de snijvlakken van preventie, talentontwikkeling, zorg en veiligheid. Buurtwerk verrast met eigentijdse oplossingen in een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij werken onze professionals vanuit onze krachtgerichte methodiek.

0104553799
buurtwerk.nl