Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Kortsluiten & Doen

Ik, Wendy Horsthuis, ben loyaal, betrokken en voel mij verantwoordelijk voor de opdracht die mij is toevertrouwt. Ik ben enthousiast, vrolijk en direct. Mijn helicopterview en boerenverstand zet ik in door creatief en daadkrachtig gebruik te maken van kansen en mogelijkheden en deze te verbinden.

Kortsluiten & Doen zet organisatie, communicatie en verbinding in om idealen, belangen of ideeën van groepen en/of organisaties waar te maken. Zij zet daartoe een eerste stap van denken naar doen, waarbij er draagvlak ontstaat bij alle betrokkenen.

  • Door in een organisch proces continue in kaart te brengen wat alle partijen kunnen, willen en nodig hebben om samen aan ‘de bedoeling’ te werken, laat ik zien wat er al is.
  • Ik ben geen strateeg, coach of adviseur, maar ik versimpel, maak zichtbaar, biedt structuur en overzicht.
  • Ook vul ik waar kan en mag de gemiste schakels in tot er iets of iemand is gevonden die dit kan overnemen, zodat de uitvoering procesmatig geïmplementeerd wordt in de groep en/of organisatie.
  • Ik enthousiasmeer en inspireer mensen dichtbij hun hart te blijven en geef ik ze het vertrouwen dat hun eigen identiteit en zelf gekozen rol van belang is in het geheel.


Graag werk ik met en voor groepen mensen en/of organisaties die een ideaal najagen om hun leefomgeving te verbeteren. Of voor hen die de kloof tussen de systeem- en leefwereld willen dichten. Met name als het gaat om groepen mensen die zichzelf bedreigt voelen door organisaties of instanties, kan ik als onafhankelijk coördinator de partijen en/of belangen weer bij elkaar brengen.

 

Laatste berichten